Łupki, głazy

1. Łupek kwarcytowy czerwony

01

2. Łupek kwarcytowy żółty

0203

3. Łupek kwarcytowy biały

..............

4. Łupek serecytowy

.............

5. Łupek szarogłazowy

0405

6. Bryły kwarcytowe

0607

7. Bryły dolomitowe

08

8. Bryły gnejsowe

09